Työkokemus

Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2012. Lisäksi opiskelin yhden lukukauden ajan Yhdysvalloissa University of North Carolina at Greensboro:ssa. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt vuodesta 2012 lähtien yksityisen terapiakeskuksen moniammatillisessa työyhteisössä pääkaupunkiseudulla, vuodesta 2015 alkaen yksityisenä ammatinharjoittajana.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen

Työskentelen laajasti erilaisten asiakkaiden parissa. Olen hankkinut lisäkoulutusta etenkin autismin kirjon ja puhemotoriikan sekä oraalimotoriikan kuntoutuksesta. Lisäksi olen perehtynyt ja työskennellyt paljon vuorovaikutuksen, kommunikaation ydintaitojen, viivästyneen kielenkehityksen, kielellisen erityisvaikeuden, kehitysvammojen ja neurologisten pulmien kuntoutuksen parissa, sekä kouluttautunut syömisen pulmiin.

Ylläpidän ja edistän ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti. Osaan käyttää ja ohjata puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC), kuten kuvakommunikointikansioita ja tukiviittomia. Lisäksi olen perehtynyt kaksi- ja monikielisten asiakkaiden kuntoutukseen ja kielenkehitykseen koulutusten kautta.

Olen kehittänyt tukikuvitettua oppi- ja kuntoutusmateriaalia lapsille, perheille ja ammattilaisille, puheterapeutin ammattitaitoani hyödyntäen. Tutustu luomaani Kuva Kuvalta – Pick A Pick –sarjan tuotteisiin tarkemmin kaupassa sekä blogikirjoituksissani! Tmi puheterapeutti Heidi Leirimaan tietosuojaseloste on saatavilla pyydettäessä.

Luettelo suorittamistani ammatillisista täydennyskoulutuksista

2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

        _ _ _

        Käyn säännöllisesti ensiapukoulutuksissa: EA1, EA2 ja hätäensiapu.